Lagstiftningssammanhang

LAG 4/2013

KONFEDERATIONEN FUNGERAR INOM RAMEN FÖR DEN SAMMANLÄGGNINGAR ENLIGT DEN STATLIGA LAGEN NR 4-2013

Lagen 4:2013 rappresenta un inquadramento nella definizione delle yrken inte erkänddvs. de som saknar register och Icke-organisk. Lagen är huvudsakligen orienterad på Föreningar av privat karaktär hänvisar till de oreglerade yrkena och ger inte någon exklusiv representation av det specifika yrket, vilket gör det möjligt att det finns flera för samma siffra. Vidare anges i lagen att il singolo professionista può operare anche senza vara medlem i någon förening ma è demandato a informare che opera nel contesto specifico delle professioni libere. È importante sottolineare che le professioni libere non possono operare in materia di competenza delle professioni strutturate in ordini e collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, medici o, nel caso specifico del turismo di avventura, le guide alpine, che ne hanno l’esclusività. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (Art.348 C.P.).

La ISO 21102-standarden cita espressamente che per il profilo di guida del turismo di avventura, è necessario sempre verificare, för de särskilda områdena, se in un determinato Stato vi è una regolamentazione vincolante.
I Italien, per esempio, una figura rappresentativa del turismo d’avventura è la Guida Alpina, tale professione è riservata (Legge dello Stato n. 6 – 1989) e quindi la norma ISO 21102 e la relativa certificazione di guida del turismo di avventura, è possibile solo per coloro che sono già autorizzati per legge a svolgere tale attività e cioè le figure professionali inserite nei Collegi Guide Alpine (Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine, Accompagnatori media Montagna, Guide Vulcanologiche) .
La certifiering är därför volontär och är i detta fall en Ett utmärkande och igenkännbart element. ulteriore a livello internazionale ed anche nazionale a garanzia dell’utenza, ma non necessario ai fini dell’esercizio della professione in quanto il professionista, in questo caso, è già autorizzato per legge.

Se invece si considera nell’ambito del turismo di avventura per esempio la guide cykelturism (fritt yrke)när det gäller en certifierad försöksperson, lendast giltigt offentligt register i enlighet med Lag 4:2013 är registret för Accredia (Single National Accreditation Body utsedd av regeringen) där namnen på alla personer som certifierats av ett Accredia-ackrediterat certifieringsorgan för ISO 21102 finns förtecknade. 
Uppmärksamhet att certifiering inte är ett system för att få tillträde till arbetslivet, in quanto trattandosi di professioni libera, l’accesso è aperto a chiunque.
La certifiering è invece uno ytterligare ett garantiinstrument för marknaden och ett bekräftelsesystem inte självhänvisandeutan en tredje part, och därmed oberoende, av en förvärvad professionalism.

DOKUMENT

HÄR HITTAR DU VÅR FÖRENINGS STADGAR OCH VERKSAMHETSDOKUMENT.

STATUT
Öppna
STIFTELSEURKUND
Öppna
ETISK KOD
Öppna
Föregående bild
Nästa bild

KOMMER OCKSÅ IN I VÅR VÄRLD!

sv_SESwedish