logo home
LEDARE INTERNATIONELLA FÖRBUNDET FÖR ÄVENTYRSTURISM
VÄLKOMMEN

Medveten turism och rent nöje

Äventyrsturism är en växande global industriPandemin har ökat dessa aktiviteter på alla områden, eftersom de huvudsakligen äger rum utomhus. Turistverksamhet av äventyr involvera Ett element av utmaning och en inneboende risk som accepteras, att ta risker ger tillfredsställelse, känslor men också av den faror. ISO-standarder är en internationell standard som har både en allmän inriktning och enoavsett vilken typ av äventyrsturism det handlar om, är ett vertikalt tillvägagångssätt inom det specifika området.

Syftet med ISO-standarderna för äventyrsturism är att minska risker och faror, med fokus på hållbarhet. La Förbundet och dess medlemmarvia den här webbplatsen, informera och tillhandahålla verktyg för enskilda yrkesutövare, organisationer och föreningar som är verksamma inom området äventyrsturism av någon disciplin eller avslag, att anpassa sig till internationella standarder och positionera sig på marknaden genom att skydda själva marknaden och den egen verksamhet. Marknaden, kunderna, leverantörerna och försäkringsbolagen måste kunna göra medvetna, säkra och hållbara val.

Om oss

Vi är en sammanslutning av guider för äventyrsturism med en viktig uppgift erfarenhet som en del av Lag 4:2013, DLGS 13:2013 och ISO 17024

Som självständig arbetsmarknadspartnerInternational Confederation of Adventure Tourism Guides (Internationella sammanslutningen av guider för äventyrsturism)  (LATIC) har för Utveckling av syftet. av alla personer, yrken, företag, föreningar, förbund, sammanslutningar, associerade organisationer och deras Deltagande till landets ekonomiska och socialpolitiska val. inom det särskilda området äventyrsturism. Förbundet främjar skydd och förbättring av vilken roll dessa aktörer och/eller organisationer, även när det gäller lika möjligheter, spelar i konstitutionellt, lagstiftningsmässigt, ekonomiskt och socialt system Italienska och på motsvarande europeiska områden.

VÅRA TJÄNSTER

MEDLEMMAR SOM ÄR I TJÄNST.

INTERNATIONALISERING

Möjliga stöd för certifiering av guider för äventyrsturism som tillhandahålls av Accredia-ackrediterade certifieringsorgan eller andra utländska ackrediteringsorgan.

STÖD FÖR CERTIFIERING

Möjligt stöd för certifiering av organisationer som är verksamma inom äventyrsturism från certifieringsorgan.

STÖD TILL UTBILDNING

Möjligt stöd för certifiering av organisationer som tillhandahåller icke-formellt lärande på distans eller ansikte mot ansikte inom äventyrsturism och som tillhandahålls av ackrediterade certifieringsorgan.

RÅDGIVNING OM REGLERING.

Rådgivning om tillämpningen av standarder som är skräddarsydda för dina behov.

Förbundets uppdrag är att informera, utbilda och ge råd om efterlevnaden av lagstiftningen för äventyrsturismtjänster, både till föreningar som inrättats enligt lag 4:2013 och till enskilda yrkesutövare som är verksamma både enligt lag 4:2013 och inom reserverade eller reglerade yrken, t.ex. bergsguider.

Allt du hittar

REGISTRERADE FÖRENINGAR.

logo associazione tricolore AIG2R

AIG2R

LATISK
logo associazione tricolore SIEBBIKE

SIEBIKE

LATISK
logo associazione cane uomo tricolore FICSS

FICSS

LATISK

KOMMER OCKSÅ IN I VÅR VÄRLD!

"Äventyr är en metafor för livet

sv_SESwedish